شیر هیدرولیک Tag

برای روغن کاری صحیح و بهینه بهتر است از شیر تقسیم روغن استفاده شود. زیرا این شیر موجب می شود به تمام نقاط دستگاه یا ماشین آلات روغن به مقدار نیاز برسد که همین امر از کم یا زیاد رسیدن روغن به نقاط مختلف دستگاه...