اتصالات پنوماتیک Tag

اتصالات پنوماتیک قطعاتی هستند که برای اتصال لوله ها و شیلنگ ها به یکدیگر استفاده می شوند. در مقایسه با اتصالات هیدرولیک، اتصالات پنوماتیک به طور معمول توسط مهر و موم های محکم تر به فشارهای پایین تر نیاز دارند. آنها اغلب در سیستم های...