اتصالات برقی Tag

 کارگران ساختمانی، پیمانکاران و علاقه مندان به کارهای تعمیراتی و صنعتی از ابزار برش کابل برای برش انواع کابل ها استفاده می کنند. دستگاه برش کابل به طور کلی به دستگاهی قابل حمل اشاره دارد که به صورت دستی میتوان از آن استفاده کرد. نمونه هایی از آن...

گلند های کابل نقشهای اساسی در مدیریت کابل ها دارند. این ابزار به عنوان ورودی برای سیستم های مکانیکی مانند سیم کشی برق و تابلو برق ها، ابزار دقیق و کنترل سیستمهای اتوماسیون از جمله روشنایی و سیستم های مخابرات مورد استفاده قرار می گیرند و در قسمت...

وایرشو ها محصولاتی هستند که اولین استفاده ای که از آن ها صورت میگیرد برای قسمت پایانی سیم ها و اتصال آن ها در تجهیزات و تاسیسات الکتریکی است. به طور کلی وایرشو ها با قرار دادن قسمت هادی سیم در محفظه ای استوانه ای...

اتصال دهنده های الکتریکی مانند سرسیم وسیله ای برای اتصال مدار های الکتریکی با استفاده از تجهیزات مکانیکی هستند. این اتصال ها ممکن است موقتی یا به عنوان اتصال الکتریکی دائم توسط سیم ها عمل کنند. اتصال دهنده های الکتریکی  زیادی از انواع مختلف وجود دارند این اتصالات...