گریس کاری

دستگاه گریس کاری جهت روانکاری ماشین ابزارهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و در مدلهای سه فاز و تک فاز با فشار کاری ۴۰ BAR موجود می باشد.