شیرهای فرمان

شیرآلات پنوماتیک وسیله ای است که برای کنترل جریان سیال در مدار مورد استفاده قرار می گیرد.

شیر فرمان