واحد مراقبت پنوماتیک

واحد مراقبت، وسیله ای است که با فیلتراسیون مناسب آب وذرات ناخالص هوای فشرده ، جریان باد را تنظیم فشار نموده و روغن مناسب را به آن تزریق می نماید.

واحد مراقبت مکث ژانتی در دو طرح فستو و اس ام سی ارائه می شود.

واحد مراقبت طرح فستو

واحد مراقبت مکث ژانتی طرح فستو دارای بدنه ای از جنس آلومینیوم و مطابق با استاندارد ISO VG32 می باشد. تخلیه آب فیلتر دستی می باشد.

ماکزیموم فشار قابل تحمل بدنه ۰ تا ۱۶ بار می باشد.

کلیه واحدهای مراقبت طرح فستو همراه با درجه و دو عدد بست پایه قابل عرضه می باشد.

واحد مراقبت طرح اس ام سی

واحد مراقبت مکث ژانتی طرح اس ام سی (SMC) دارای بدنه ای از جنس آلومینیوم و مطابق با استاندارد ISO VG32 می باشد. تخلیه آب فیلتر دستی می باشد.

ماکزیموم فشار قابل تحمل بدنه ۰ تا ۱۲ بار می باشد ولی فشار کاری فشارشکن ۰٫۵ تا ۸٫۵ بار قابل تنظیم می باشد.

کلیه واحدهای مراقبت طرح اس ام سی همراه با درجه قابل عرضه می باشد.

ردیفنام محصولکد محصول
1واحد مراقبت سایز 1/4 طرح فستوHFC-1/4-MINI
2واحد مراقبت سایز 1/2 طرح فستوHFC-1/2-MIDI
3واحد مراقبت سایز 3/4 طرح فستوHFC-3/4-MIDI
4واحد مراقبت سایز 1" طرح فستوHFC-1"-MAX
5واحد مراقبت سایز 1/4 طرح اس ام سیAC-2010-02
6واحد مراقبت سایز 3/8 طرح اس ام سیAC-3010-03
7واحد مراقبت سایز 1/2 طرح اس ام سیAC-4010-04
8واحد مراقبت سایز 3/4 طرح اس ام سیAC-4010-06
9واحد مراقبت سایز "1 طرح اس ام سیAC-5010-10
10واحد مراقبت سایز 1/4 طرح AFCAFC-2000
11واحد مراقبت سایز 1/2 طرح BFCBFC-4000
واحد مراقبت طرح فستو