روغن کاری برقی فرمان از PLC

روغن کاری برقی فرمان از PLC، بیشتر در صنایع ماشین سازی از قبیل ماشین آلات تزریق با ماشین آلات CNC و … مورد استفاده قرار می گیرد.

روغن کاری برقی فرمان از PLC دارای یک دکمه قرمز رنگ بر روی دستگاه می باشد که در صورت نیاز فرمان قطع و وصل دستگاه به صورت دستی، مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیه روغن کاری برقی فرمان از PLC شامل لول سوییچ، پرشر سوییچ، آژیر سطح روغن و پیچ تنظیم Overload می باشد که همگی در مخزن ضد ضربه و مقاوم در برابر شکستگی قرار گرفته است و در چهار مدل ۲ لیتر، ۳ لیتر، ۴ لیتر و ۸ لیتر قابل عرضه می باشد.