روغن کاری برقی دیجیتال

روغن کاری برقی دیجیتال دارای دو صفحه نمایش مجزای قابل تنظیم دقیقه و ثانیه بر روی دستگاه می باشد که به آسانی با ورودی برق تک فاز یا سه فاز قابل استفاده می باشد.

کلیه روغن کاری برقی دیجیتال شامل لول سوییچ، پرشر سوییچ، آژیر سطح روغن و پیچ تنظیم Overload می باشد که همگی در مخزن ضد ضربه و مقاوم در برابر شکستگی قرار گرفته اند.

روغن کاری برقی دیجیتال در چهار مدل ۲لیتر، ۳ لیتر، ۴ لیتر و ۸ لیتر قابل عرضه می باشد.