روغن کاری

دستگاه روغن کاری جهت روانکاری ماشین ابزارهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد و در مدل تک فاز با فشار کاری ۲۰ BAR  موجود می باشد.