ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ ﻧﺮی

جنس هادی بکار رفته در ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ ﻧﺮی، ﺑﺮﻧﺞ H65 با آبکاری قلع می باشد.

ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ ﻧﺮی در سه رنگ قرمز، آبی و زرد ارائه شده است.

کد کالاتعداد در جعبهتعداد در کارتنرنگضخامت هادی (mm)
MDD 1.25-25035420قرمز0.4
MDD 2-25035420آبی0.4
MDD 5.5-2520240زرد0.4