ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ ﻧﺮی ﻓﺸﻨﮕﯽ

جنس هادی بکار رفته در ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ ﻧﺮی ﻓﺸﻨﮕﯽ، ﺑﺮﻧﺞ H65 با آبکاری قلع می باشد.

ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ ﻧﺮی ﻓﺸﻨﮕﯽ در سه رنگ قرمز، آبی و زرد ارائه شده است.

کد کالاتعداد در جعبهتعداد در کارتنرنگضخامت هادی (mm)
MPD 1.25-15630360قرمز0.6
MPD 2-15630360آبی0.6
MPD 5.5-19520240زرد0.8