ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ ﻣﺎدﮔﯽ

جنس هادی بکار رفته در سرسیم فیشی مادگی، ﺑﺮﻧﺞ H65 با آبکاری قلع می باشد.

سرسیم فیشی مادگی در سه رنگ قرمز، آبی و زرد ارائه شده است.

کد کالاتعداد در جعبهتعداد در کارتنرنگضخامت هادی (mm)
FDD 1.25-110(8)40480قرمز0.4
FDD 1.25-18740480قرمز0.4
FDD 1.25-25030360قرمز0.4
FDD 2-110(8)40480آبی0.4
FDD 2-18730360آبی0.4
FDD 2-25030360آبی0.4
FDD 5.5-25020240زرد0.4