ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ ﻣﺎدگی تمام روکش

جنس هادی بکار رفته در سرسیم فیشی مادگی تمام روکش، ﺑﺮﻧﺞ H65 با آبکاری قلع می باشد.

سرسیم فیشی مادگی تمام روکش در سه رنگ قرمز، آبی و زرد ارائه شده است.

کد کالاتعداد در جعبهتعداد در کارتنرنگضخامت هادی (mm)
FDFD 1.25-25015180قرمز0.4
FDFD 2-25015180آبی0.4
FDFD 5.5-25012144زرد0.4