ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ مادگی ﻓﺸﻨﮕﯽ

جنس هادی بکار رفته در ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ مادگی ﻓﺸﻨﮕﯽ، ﺑﺮﻧﺞ H65 با آبکاری قلع می باشد.

ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ مادگی ﻓﺸﻨﮕﯽ در سه رنگ قرمز، آبی و زرد ارائه شده است.

کد کالاتعداد در جعبهتعداد در کارتنرنگضخامت هادی (mm)
FRD 1.25-15615180قرمز0.6
FRD 2-15615180آبی0.6
FRD 5.5-19512144زرد0.8