ﺳﺮﺳﯿﻢ ﻓﯿﺸﯽ بدون روکش برنجی ﻣﺎدﮔﯽ

جنس هادی بکار رفته در سرسیم فیشی بدون روکش مادگی، ﺑﺮﻧﺞ H65 می باشد.

کد کالاتعداد در جعبهتعداد در کارتنرنگﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ورودی (mm)
1202 بدون خار300160طلایی0.35
1201 خاردار300160طلایی0.35