ﺳﺮﺳﯿﻢ رﺍﺑﻂ

جنس هادی بکار رفته در ﺳﺮﺳﯿﻢ رﺍﺑﻂ، ﺑﺮﻧﺞ H65 با آبکاری قلع می باشد.

ﺳﺮﺳﯿﻢ رﺍﺑﻂ در سه رنگ قرمز، آبی و زرد ارائه شده است.

کد کالاتعداد در جعبهتعداد در کارتنرنگضخامت هادی (mm)
BV 1.2520240قرمز0.6
BV 215180آبی0.6
BV 5.512144زرد0.8