سرسیم حلقوی

جنس هادی بکار رفته در سرسیم حلقوی، مس الکترولیتیک TP2 با خلوص بیش از ۹۹٫۹۵% با آبکاری قلع می باشد.

سرسیم حلقوی در سه رنگ قرمز، آبی و زرد ارائه شده است.

کد کالاتعداد در جعبهتعداد در کارتنرنگضخامت هادی (mm)
RV 1.25-335420قرمز0.6
RV 1.25-435420قرمز0.6
RV 1.25-530360قرمز0.6
RV 1.25-625300قرمز0.6
RV 1.25-825300قرمز0.6
RV 1.25-1020240قرمز0.6
RV 2-330360آبی0.6
RV 2-430360آبی0.6
RV 2-525300آبی0.6
RV 2-5L25300آبی0.6
RV 2-620240آبی0.6
RV 2-820240آبی0.6
RV 2-1020240آبی0.6
RV 2-1215180آبی0.6
RV 5.5-415180زرد0.8
RV 5.5-515180زرد0.8
RV 5.5-612144زرد0.8
RV 5.5-812144زرد0.8
RV 5.5-1010120زرد0.8
RV 5.5-1210120زرد0.8