ترمینال پرسی شفاف

عایق ترمینال (کانکتور) پرسی شفاف، اﺯ ﺟﻨﺲ نایلون و ﻫﺎدی ﺍﺯ ﺟﻨﺲ آلومینیوم می باشد.

کد کالاتعداد در جعبهتعداد در کارتنرنگﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ورودی (mm)
CE 130360سفید (شفاف)1x0.75 + 1x1.0 + 1x1.5
CE 220240سفید (شفاف)1x0/75 + 4x1/5
CE 510120سفید (شفاف)2x2/5 + 2x4/0