بست کمربندی استیل

بست کمربندی استیل ﺍﺳﺘﯿﻨﻠﺲ، از ﺍﺳﺘﯿﻞ ﮔﺮﯾﺪ ۴۰۳ ﺑﺪون ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ (ﻧﮕﯿﺮ) ساخته شده اند

شرح کالاکد کالاابعاد (mm)تعداد در کارتن
بست کمربندی استینلس استیل نگیر
عرض 4/6 میلیمتر
(بسته های 100 عددی)
(G304) SSN 461504/6x150100
(G304) SSN 462004/6x20050
(G304) SSN 462504/6x25050
(G304) SSN 463004/6x30050
(G304) SSN 464004/6x40050
(G304) SSN 465004/6x50040
بست کمربندی استینلس استیل نگیر
عرض 7/9 میلیمتر
(بسته های 100 عددی)
(G304) SSN 792007/9x20050
(G304) SSN 793007/9x30030