ابزار پرس دستی کابلشو

کد کالانوع و سایز اتصال سیمتعداد در جعبهتعداد در کارتن
HX-120SCکابلشو مسی از سایز 6 الی 120
کابلشو آلومینیومی از سایز 10 الی 120
15
HX-50Bکابلشو مسی از سایز 6 الی 50
کابلشو آلومینیومی از سایز 10 الی 5
15
HS-38انواع کابلشو مسی و آلومینیومی از 6 تا 38
پرس به شکل نیم دایره
530
HS-22انواع کابلشو مسی و آلومینیومی از 6 تا 25530
HS-16انواع کابلشو مسی و آلومینیومی از 1.5 تا 161040