ابزار پرسی سرسیم های روکش دار

کد کالاشرح کالانوع و سایز اتصال سیمتعداد در جعبهتعداد در کارتن
FSE-03Cابزار پرس سرسیم های روکش دار
طرح آلمانی
سر سیم های روکش دار
سایز 1.5 الی 6
1040
LY-03Cابزار پرس سرسیم های روکش دارسر سیم های روکش دار
سایز 1.5 الی 6
1040
FSE-03C
LY-03C