ابزار پرسی سرسیم ، وایرشو و کابلشو

ابزار پرسی سر سیم ، وایر شو وکابلشو که به صورت خشابی درته پرس قرار می گیرد .

این ابزار جهت اتصال انواع سرسیم و وایرشو به شرح زیر آماده شده است:

  • سرسیـم های روکـش دار ۰٫۵ الــی ۶
  • وایـر شو تکی و دوبل از سایز ۰٫۵ الــی ۱۰
  • سرسیم های بدون روکش سایز ۰٫۵ الـی ۱۰

 

کد کالا: LAS-005

تعداد در جعبه: ۱۰ عدد

تعداد در کارتن: ۴۰ عدد

LAS-005