ابزار برش کابل

این ابزارجهت برش انواع کابل مسی و آلومینیومی بکار می رود.
کد کالاشرح کالاسطح مقطع کابل (mm)تعداد در کارتن
VC-60A600تیغه ها از آبکاری کوره و آلیاژ محکم و قابل تعویض می باشد3201
VC-36A240تیغه ها از آبکاری کوره و آلیاژ محکم و قابل تعویض می باشد3601
LK-500Nتیغه ها از آبکاری کوره و آلیاژ محکم و قابل تعویض می باشد
جدید (طرح تایوان)
5005
LK-250Nتیغه ها از آبکاری کوره و آلیاژ محکم و قابل تعویض می باشد
جدید (طرح تایوان)
25010
LK-125Nتیغه ها از آبکاری کوره و آلیاژ محکم و قابل تعویض می باشد
جدید (طرح تایوان)
12530
LK-500تیغه ها قابل تعویض می باشد5005
LK-250تیغه ها قابل تعویض می باشد25010
LK-125تیغه ها قابل تعویض می باشد12530
NK-DL1525010
NK-DL1412516
LK-60A6060
LK-50A5060
LK-38A3860
LK-22A3260
HS-206A3580
HS-206Bقابلیت لخت کردن سیم 0.5 تا 6
جدید
3560