ابزار برش سیمهای افشان و مفتول

این ابزار جهت برش انواع سیم های افشان و مفتول(تک رشته الکترونیکی) بکار می رود.
کد کالاشرح کالاسطح مقطع سیم (mm)تعداد در جعبهتعداد در کارتن
HJ-102برش تا سطح مقطع 22
برداشتن روکش از 0.5 تا 4
1272
HJ 101-5جدید - کف چینبرش تا سطح مقطع 1420100