شیر تقسیم روغن چیست؟

شیر تقسیم روغن چیست؟

برای روغن کاری صحیح و بهینه بهتر است از شیر تقسیم روغن استفاده شود. زیرا این شیر موجب می شود به تمام نقاط دستگاه یا ماشین آلات روغن به مقدار نیاز برسد که همین امر از کم یا زیاد رسیدن روغن به نقاط مختلف دستگاه جلوگیری میکند. کم رسیدن روغن باعث خرابی آن نقطه از دستگاه میشود و زیاد رسیدن روغن باعث داغ شدن دستگاه در حین کار شده و همچنین به دلیل اینکه روغن اضافی از دستگاه نشت می کند باعث کثیفی محیط اطراف دستگاه میشود.

این ابزار انواع مختلفی دارد که در مکان های زیادی مورد استفاده قرار می گیرد و از انواع آن می توان به شیر های تقسیم روغن آلومینیومی، سوپاپ دار و سوپاپ دار نشانگر دار و تقسیم روغن قابل تنظیم، اشاره کرد.

برای مثال نمونه ی قابل تنظیم این وسیله مزیتی که  نسبت به بقیه انواع دیگر دارد این است که عملکرد این شیر اینگونه نیست که به تمام نقاط دستگاه به یک مقدار روغن یا گریس منتقل کند بلکه با چرخاندن شیر تنظیم آن می توان روغن را به نسبت های مختلف در قسمت های متفاوت دستگاه توزیع کرد.

نکاتی در رابطه با کارکرد تقسیم روغن

 کارکرد و عملکرد تقسیم روغن به چند نکته از سیستم روغن کاری مرکزی نیز بستگی دارد که برای استفاده موثر تر از این وسیله بهتر است این نکات را مد نظر قرار داد. در زیر به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم:

  • فشار پمپ سیستم مرکزی: یعنی باید فشار روغن در خط اصلی سیستم مرکزی توزیع روغن در حداکثر مقدار خود باشد.
  • ویسکوزیته روغن
  • نوع سیستم روغن کاری متمرکز
  • سطح مقطع خط انتقال روغن
روش نصب صحیح تقسیم روغن در انتهای خط توزیع اصلی

شیوه نصب تقسیم روغن

برای نصب صحیح این وسیله بهتر است در صورت امکان خط اصلی سیستم مرکزی توزیع روغن در سطحی بالاتر از نقطه ای باشد که توسط شیر های تقسیم روغن، روانکاری میشوند. همچنین تقسیم روغن ها در قسمت انتهایی خط اصلی باید به گونه ای نصب شوند که پایه های آنها به سمت بالا اشاره داشته باشد. در نتیجه اگر پیکربندی سیستم به گونه ای باشد که نیاز باشد پایه های شیرهای تقسیم روغن در زیر خط اصلی مرتب شوند، باید در انتهای خط اصلی قرار نگیرند .