روغن کاری برقی و اهمیت استفاده از این روش

روغن کاری برقی و اهمیت استفاده از این روش

روغن کاری برقی و اهمیت استفاده از این روش

برای درک بهتر اهمیت روغن کاری برقی بهتر است به این نکته توجه کنید که روغن کاری نادرست ۵۳٪ از کلیه خرابی های یاتاقان ها را به خود اختصاص داده است. همچنین یکی از عوامل مهمی است که موجب هزینه برای تعمیرات خرابی ماشین آلات و یاتاقان ها میشود؛ که حتی ممکن است کار را به تعویض دستگاه و ضرر اقتصادی بیشتری بکشاند.

در واقع فقط فقدان روغن کاری نیست که مشکلاتی برای کارکرد درست ماشین آلات به بار می آورد؛ بلکه شیوه های روغن کاری ناکارآمد اغلب می تواند منجر به روغن کاری بیش از حد نقاط مورد نظر شود، که این امر هزینه های غیرمستقیم اما بسیار تاثیر گذاری را به بار می آورد. از جمله هدر رفتن روغن، مسائل زیست محیطی، ایمنی و غیره که یک سیستم روغن کاری برقی به از بین بردن این هزینه های غیر ضروری کمک میکند.

دلایل بهینه بودن سیستم روغن کاری برقی

ایمنی

سیستم روغن کاری برقی به دلیل اینکه پرسنل مجبور نیستند به صورت مستقیم با ماشین آلات برای روغن کاری در ارتباط باشند، ایمنی بیشتری را به عمل می آورد.

روغن کاری کارآمد

برای روغن کاری با سیستم روغن کاری برقی نیازی نیست که کار ماشین آلات را متوقف کرده و روغن کاری انجام شود. در هنگام کار دستگاه نیز روغن کاری صورت می پذیرد.

مصرف کمتر روغن

سیستم روغن کاری برقی، روغن کم به مقدار مورد نیاز را وارد نقطه ای از دستگاه میکند، که احتیاج به روغن کاری دارد. همین موضوع باعث می شود که روغن کمتری مصرف شود؛ و شما شاهد ریزش و نشت روغن به زیر دستگاه خود نباشید.

افزایش بهره وری دستگاه

به دلیل اینکه عمر دستگاه طولانی تر شده و روغن کاری در زمان کار دستگاه نیز میتواند صورت گیرد، در نتیجه مدت زمان بیشتری دستگاه به درستی کار میکند و بهره وری افزایش می یابد.

 عمر طولانی تر دستگاه

 از آنجا که ماشین آلات به طور مداوم محافظت و روغن کاری میشوند در نتیجه. عمر دستگاه نیز بیشتر میشود.

 به محیط زیست کمک می کند

از آنجا که از ساییدگی زودرس یاتاقان و سایر اجزای آن جلوگیری به عمل می آید، این به معنای دفع زباله کمتر است.

همچنین، از آنجایی که شما بیش از حد روغن کاری نمی کنید، منابع کمتری را نیز مصرف میکنید.

روغن کاری برقی و اهمیت استفاده از این روش

جهت مشاهده تنوع محصولات روغن کاری به صفحه محصولات روغن کاری مکث ژانتی مراجعه نمایید.